vrata2020

FOTOSÚŤAŽ NA FACEBOOKU O NOVÝ iPhone SE

Zapojte sa do súťaže
o nový iPhone SE

FOTOSÚŤAŽ NA FACEBOOKU O NOVÝ iPhone SE

 

 

Dámy a páni, víťazom sa stáva príspevok s fotkou od pána Ivicu z Ostrovačíc, ktorý nazbieral 226 lajkov. Gratulujeme!

 

Ďakujeme všetkým za účasť a krásne fotky.

Ivica Ostrovačice
Ivica Ostrovačice

 

Odmeňujeme našich zákazníkov!

Máte vonkajšie žalúzie alebo predokenné rolety od LOMAXu? Zapojiť sa do súťaže je veľmi jednoduché! Odfoťte čo najlepšie váš dom aj s tieniacou technikou a fotku pridajte do komentára súťažného príspevku:

alebo cez #VyfotStineniLomax

Opíšte, aký typ tienenia máte, farbu a miesto realizácie.

 

Fotografia, ktorá získa najviac lajkov, vyhrá nový iPhone SE s výborným fotoaparátom.

Súťaž ukončíme v stredu 15. 7. 2020 ve 12:00 hod a v piatok 17. 7. 2020 vyhlásíme výhercu.

 

 

podkladová-fotkaf2
podkladová-fotkaf2

Pravidlá súťaže

 

1. USPORIADATEĽ SÚŤAŽE

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť LOMAX & Co, s. r. o., IČO: 26903920 (ďalej len „organizátor“).

 

2. TERMÍN SÚŤAŽE

Súťaž prebieha na území Česka a Slovenska v termíne od 1. 7. do 15. 7. 2020.

 

3. ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE

Súťažiacim sa môže stať fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá sa v súlade s týmito pravidlami rozhodne zúčastniť súťaže (ďalej len „účastník“) a ktorá si v rokoch 2010 – 2020 objednala vonkajšie žalúzie alebo predokenné rolety značky LOMAX v Česku alebo na Slovensku.

Zo súťaže budú vylúčení účastníci, ktorí podmienky súťaže nesplnia.

Zo súťaže budú vylúčení aj účastníci, ktorých konanie je v rozpore s pravidlami či dobrými mravmi.

Ak sa ukáže, že sa tento účastník aj napriek uvedenému stal výhercom, napríklad pre nepravdivé informácie, ktoré poskytol, nevznikne mu nárok na výhru. Zo súťaže sú tiež vylúčení všetci účastníci, ktorí akýmkoľvek spôsobom nevyhovejú týmto pravidlám.

 

4. OPIS SÚŤAŽE

Účastník vloží fotografiu do komentárov pod súťažným príspevkom, vložiť môže iba jednu fotografiu, ktorej je autorom.  Do súťaže nebudú zaradené fotografie stiahnuté z internetu, fotomontáže alebo ak preukázateľne nejde o autorovu tvorbu. Víťaz bude uvedený na webových stránkach, Facebooku a Instagrame LOMAX.

 

5. MECHANIKA SÚŤAŽE

Cieľom súťaže je zaslať fotografie vonkajších žalúzií alebo vonkajších roliet od organizátora. Fotka, ktorá získa najviac lajkov, vyhrá úplne nový iPhone SE 64GB.

Všetky snímky môžu byť použité pre propagáciu výrobkov organizátora, napr. na webe, sociálnych sieťach spoločnosti, tlačovinách a pod. Účastník vyjadruje účasťou v súťaži súhlas s použitím zaslaných fotografií na marketingové účely organizátora.

 

6. VÝHRA

Mobilný telefón iPhone SE 2020

 

7. ZMENA PODMIENOK SÚŤAŽE A UKONČENIE SÚŤAŽE

Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky súťaže, súťaž odložiť, skrátiť, prerušiť alebo súťaž bez náhrady zrušiť.

 

8. SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účasťou v súťaži dáva každý účastník organizátorovi v súlade so zákonom č. 101/2000 Z. z. O ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v platnom znení, súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno na účely preverenia jeho platnej účasti v súťaži, odovzdanie ceny a na marketingové účely. Účastník berie na vedomie, že má práva podľa § 11, 21 zákona č. 101/2000 Z. z., t. j.  že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas môže bezplatne a písomne kedykoľvek na adrese organizátora odvolať, má právo na prístup k osobným údajom a právo na opravu týchto osobných údajov, blokovanie nesprávnych osobných údajov a ich likvidáciu.

Odvolanie tohto súhlasu pred ukončením súťaže môže spôsobiť vyradenie zo súťaže. Údaje poskytnuté účastníkom súťaže môžu okrem organizátora súťaže spracovávať ďalšie osoby poverené organizátorom súťaže, a to spôsobom obvyklým pre spracovanie údajov na marketingové účely.

 

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

V zmysle ustanovenia § 2874 Občianskeho zákonníka, v platnom znení, nie je možné cenu vymáhať súdnou cestou. Na cenu nie je právny nárok a nárok na cenu nie je možné previesť na inú osobu. Cenu nie je možné nárokovať v alternatívnej podobe.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo nahradiť deklarovanú cenu cenou obdobného typu v zodpovedajúcej hodnote a meniť podmienky odovzdania ceny v prípade, že mu cena nebude poskytnutá tak, aby mohla byť výhercovi odovzdaná v súlade s týmito pravidlami.

V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vyplývajú z tejto súťaže alebo vznikli v súvislosti s ňou, rozhodne organizátor súťaže.

Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná ani riadená spoločnosťou Facebook a nijako s ňou nesúvisí. Platí tu kompletné oslobodenie od záväzkov každého účastníka. Facebook je kompletne oslobodený od záväzkov každým účastníkom. Propagačná akcia nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná ani riadená spoločnosťou Facebook a nijako s ňou nesúvisí.

Načíst data